Jdi na obsah Jdi na menu
 


"Šumava časopis - special 2010"

časopis Šumava speciál 2010

 

„Pro dlouhé podzimní večery jsme pro vás připravili zvláštní číslo časopisu Šumava. Celé číslo je sestaveno jako populárně naučný až mírně poetický magazín. Jako podklady pro něj posloužily odborné a populárně-naučné publikace, které Správa letos vydala.
 
Snažíme se zde obecně reagovat na obavy obyčejných lidí či politiků o osud šumavských lesů v Národním parku Šumava. Předkládáme vám řadu odborně doložených informací, a podaří-li se vám četbu našeho časopisu kombinovat i s návštěvou popisovaných míst, udělejte si sami názor na to, jestli musíme mít obavy o budoucnost lesů národního parku.
 
Lesy jsou převažujícím přirozeným typem středoevropské vegetace. Proto se lesní společenstva samovolně vrací na většinu zemědělci opuštěných luk a polí. To platí i o Šumavě. Lesnatost Šumavy je za posledních 200 let největší. Kdybychom za pomoci šumavských zemědělců nezajišťovali péči o šumavské louky, zmizely by. Postupně by zarostly novým lesem. Proto nemusíme mít obavy o to, že by někde na Šumavě přirozenou obnovou nevznikl les. Ovšem i velká část šumavských horských luk je osídlena kriticky ohroženými druhy rostlin a živočichů. Proto je nutné o přesně vymezenou část těchto luk trvale pečovat, chránit je před nástupem nového lesa.
 
Nyní prožíváme období diskusí nad dalším směřováním ochrany přírody v Národním parku Šumava. Je nutné najít konsenzus nad proporcionálně dobře uspořádanou strategií ochrany přírody a regionálního rozvoje. Je důležité najít přijatelný poměr mezi velikostí ploch lesů, které i nadále zůstanou bez přímého vlivu člověka, a lesů, kterým je nutné postupně vrátit jejich původní tvář smíšeného horského lesa. Stejně tak je nutné stanovit způsob péče pro ty horské louky, které chceme zachovat. A to vše promyšleně sladit s kvalitním životem místních lidí a profesionální péčí o hosty národního parku.“
 
Ing. František Krejčí
ředitel Správy NP a CHKO Šumava