Jdi na obsah Jdi na menu
 


"Co vyprávějí šumavské smrčiny"

 

 

 

 

Co vyprávějí šumavské smrčiny

 

Průvodce lesními ekosystémy Šumavy
 
Prof. Ing. Hana Šantrůčková, CSc.
Doc. RNDr. Jaroslav Vrba, CSc.
RNDr. Zdeňka Křenová, PhD., Doc. Ing. Miroslav Svoboda, PhD.,
Mgr. Anna Benčoková, RNDr. Magda Edwards, PhD.,
RNDr. Roman Fuchs, CSc., RNDr. Martin Hais, PhD.,
RNDr. Jakub Hruška, CSc., Prof. Ing. Jiří Kopáček, PhD.,
Ing. Karel Matějka, CSc., a Prof. RNDr. Josef Rusek, DrSc.
 
Vydala Správa Národního parku a Chráněné krajinné oblasti Šumava,
Přírodovědecká fakulta Jihočeské Univerzity
a Česká společnost pro ekologii
Recenzenti: Doc. RNDr. Ladislav Miko, PhD.
Ing. Pavel Šamonil, PhD.
Jazyková redakce: Michal Hořejší
Fotografi e na titulní straně: RNDr. Zdeňka Křenová, PhD.
Obálka a grafi cká úprava: Mgr. Petr Illek
Sazba a předtisková příprava: www.petrillek.cz
Tisk: Typodesign s.r.o., České Budějovice
První vydání
Vimperk 2010
ISBN: 978-80-87257-04-3

Nemyslete si, že v pralese stojí stromy hustě jeden vedle druhého. Naopak vysoké staré smrky rostou v přiměřené vzdálenosti od sebe a jen padlé obrovité kmeny, bující houští a mlází vytvářejí neproniknutelné bariéry.

Klostermann, Karel: Črty ze Šumavy. Západočeské nakladatelství, Plzeň 1986, s. 50.
 
 
Jest ostatně věcí přirozenou, že všude tam, kde zájmy lidské střetnou se s přírodními, krása hyne; les ustupuje polím, příbytky opeřenců domovům tvorů na pevných nohách a skály v štěrk mění svou tvářnost; co však nejnerozumnějším činem lidským zůstává, je zasahování do vlastní činnosti přírodní tam, kde živelná dění, málo posud a částečně jen člověkem ovládaná, samy prospěšný nakonec stav zemi vytvářejí, třeba spočátku působení jich zhoubným býti se zdálo.
 
Váchal, Josef: Šumava umírající a romantická. Ladislav Horáček — Paseka, Praha a Litomyšl 2008, s. 34.