Jdi na obsah Jdi na menu
 


Sjezdovka Klápa - Hraničník - fakta

Vše o zamýšleném vybudování sjezdovky na Lipně, aneb Regulačním plánu propojení Klápa - Hraničník  

 

sjezdovka.jpg

 

 

 
"Vliv na prvky soustavy Natura 2000
Soucástí dokumentace je posouzení vlivu na prvky soustavy Natura 2000,
zpracovatel Prof. V. Bejcek, ríjen 2011 (cást dokumentace C. Posouzení vlivu
zámeru na PO/EVL podle § 45i zákona c.114/1992 Sb., o ochrane prírody a krajiny,
v platném znení). Následující text je záverem tohoto posouzení:
Zámer ve variantách A, B, C, D shodne má významný negativní vliv na celistvost PO
Šumava a EVL Šumava a navíc má významný negativní vliv na jeden predmet
ochrany (tetrev hlušec) v PO Šumava, ctyri predmety ochrany v EVL Šumava (9110
Buciny asociace Luzulo-Fagetum, 9130 Buciny asociace Asperulo-Fagetum, 9410
Acidofilní smrciny Vaccinio-Piceetea, rys ostrovid) a jeden predmet ochrany ve FFH
Gebiet Böhmerwald und Mühltäler (rys ostrovid). Dále má mírne negativní vliv na
šest predmetu ochrany PO Šumava (cáp cerný, datel cerný, datlík tríprstý, jerábek
lesní, kulíšek nejmenší a sýc rousný) a jeden predmet ochrany EVL Šumava (91E0).
V rámci FFH Gebiet Böhmerwald und Mühltäler je jako významný negativní
hodnocen vliv na prírodní stanovište 9410 Acidofilní smrciny Vaccinio-Piceetea a
jako mírne negativní vliv na prioritní stanovište 91D0 Rašelinný les
Ve variante E (nulové) nebyl identifikován ani potvrzen žádný negativní vliv na
celistvost ani predmet ochrany dotcených lokalit soustavy Natura 2000 (PO Šumava,
EVL Šumava , FFH Gebiet Böhmerwald und Mühltäler)"

zdroj: http://portal.cenia.cz/eiasea/detail/EIA_MZP382 

(omlouváme se za chyby v textu vzniklé formátováním)