Jdi na obsah Jdi na menu
 


Postoj Evropské komise k dění v NP Šumava

 Brussels 14.6.2012

Vážený pane ministře,

píši Vám, abych vyjádřil své znepokojení z plánů národního parku Šumava kácet stromy na velkých plochách, jež jsou součástí parku. Národní park Šumava představuje největší lesní plochu v České republice, která si doposud zachovala převážně přirozený charakter. Určitě se mnou budete souhlasit, že se jedná o oblast soustavy Natura 2000 nesmírně důležitou pro zachování biodiverzity ve střední Evropě. Nejde tedy pouze o diskuzi ohledně konkrétního opatření týkající se správy místního lesa, ale spíše o nutnost zajistit, že se integritě tohoto jedinečného přírodního dědictví dostává řádné ochrany.

Komise obdržela znepokojující důkazy o tom, že opatření přijatá z rostlinolékařských důvodů minulý rok významně zasáhla chráněné druhy, které na místě žijí (zvláště tetřeva hlušce – Tetrao urogallus), a způsobila podstatný úpadek smrkového lesního habitatu. Směrnice o stanovištích od členských států vyžaduje, aby se vyvarovaly zhoršování přirozených prostředí a stanovišť druhů, stejně jako narušování života druhů, pro které tyto oblasti byly určeny, pokud by takové narušení bylo významné ve vztahu k cílům Směrnice.

Směrnice o stanovištích také stanoví, že jakýkoli plán či projekt, který není nutný pro správu místa nebo s ní přímo spojený, ale který místo pravděpodobně významně ovlivní a to jak samostatně, tak v kombinaci s jinými plány či projekty, bude podroben řádnému zhodnocení jeho dopadů na místo ve smyslu cílů ochrany tohoto místa. Jakýkoli plán může být schválen pouze tehdy, pokud je ve světle výsledků zhodnocení jisté, že projekt nepříznivě neovlivní integritu místa. V případě záporného zhodnocení nařizuje článek 6.4 Směrnice kompenzační opatření.

Pokud je nám známo, bude plánované velkoplošné kácení v národním parku Šumava zdůvodněné fytosanitárními opatřeními mít závažné negativní dopady na integritu místa, obzvlášť pak s přihlédnutím k velkému zájmu místo chránit jakožto unikátní ekosystém v rámci střední Evropy a také po zvážní kritické důležitosti místa pro ochranu ohrožených typů stanovišť a druhů, která je v zájmu Společenství. Náš závěr zní, že plánovaná opatření mohou být schválena jedině na základě přísného dodržování ustanovení článků 6.2, 6.3, nebo 6.4 Směrnice o stanovištích.

Naléhavě Vás tedy žádám, abyste zastavil velkoplošné kácení v národním parku Šumava a abyste zajistil splnění výše zmíněných ustanovení, dříve než začnete zvažovat jakékoli pokračování takové činnosti.

Nemohu vyloučit, že budu v tomto kontextu nucen navrhnout Komisi, aby učinila právní kroky, nicméně má kancelář bude i nadále k dispozici za účelem konzultování věci s Vaší kanceláří s cílem najít řešení ve shodě se zákony EU. Těším se na pokračování naší spolupráce.

S úctou,
Janez Potočnik

zdroj: http://www.parlamentnilisty.cz/zpravy/Eurokomisar-Janez-Potocnik-Zastavte-velkoplosne-kaceni-v-NP-Sumava-237453

 

Člověk by si hned myslel, jestli tento dopis nebyl pravou příčinou letošního ústupu kůrovce na Šumavě. Co myslíte?